A realidade é plural e non hai dous centros iguais. Por iso, e a pesar de que o plan PIPE –Plan Integral de Plurilingüismo Educativo– sexa flexible e adaptable, coas mesmas garantías creouse PLEI: siglas de Plurilingüismo e Innovación.

PLEI abarca unha rede de centros adscritos a plans de plurilingüismo cun nivel de personalización absoluto e que persegue atender a centros inmersos en realidades educativas particulares.

PLEI é un programa flexible e gratuíto para potenciar, mellorar e estandarizar a ensinanza de idiomas en diferentes campos educativos de xeito global, compatible e con resultados avalados/certificados por entidades de recoñecemento mundial.