PIPE é un programa flexible e gratuíto para potenciar, mellorar e estandarizar a ensinanza de idiomas en diferentes campos educativos de xeito global, compatible e con resultados avalados/certificados por entidades de recoñecemento mundial.

idiomas_PIPE_logo100px    idiomas_PIPE_entidades-colaboradoras

Para quen?

Para centros comprometidos coa calidade e conscientes da importancia dos idiomas na formación de futuro Poden adherirse ao Plan todos os centros escolares, de calquera nivel educativo.

Para que?

Para facilitar tanto ao alumno como a todo o seu contorno (Comunidade Educativa, familias,…) un contacto directo, natural e continuo cos idiomas. Para desenvolver habilidades lingüísticas útiles en diferentes situacións da vida cotiá. O Plan PIPE persegue implementar e optimizar a eficacia da ensinanza de idiomas na escola con:

  • O incremento cualitativo e cuantitativo da ensinanza do profesorado.
  • Unha avaliación externa tanto do alumnado coma do profesorado e dos membros da comunidade educativa do centro con axentes avaliadores de indubidable prestixio como CAMBRIDGE ESOL e TRINITY COLLEGE LONDON.

Como?

Ordenando e sistematizando a ensinanza de idiomas no centro escolar a través de tres eixes básicos:

Curricular

Máis horas de exposición a outra/s lingua/s.

Complementario

Formación de formadores = Máis calidade para o alumno.

Extraescolar

Proxectos de centro plurilingües:

  • Escola de idiomas.
  • Auxiliares de conversación. Axudan a consolidar os coñecementos lingüísticos adquiridos e a familiarizarse culturalmente co idioma.
  • Etc.

 

¡Anímate e forma parte de PIPE!

idiomas_PIPE_logo100px

Máis información en:

Castela e Leó

902 09 01 16 | pipeescuelascatolicascyl@activa.org

Asturias, Madrid

902 36 34 21 | plurilinguismo.educativo@activa.org

Cataluña

902 36 34 21 | idiomes.cat@activa.org

Aragón, Galicia, Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja

902 36 34 21 | plurilinguismo.educativo1@activa.org

C. Valenciana, Murcia

902 36 34 21 | plurilinguismo.educativo2@activa.org