Ofrecemos solucións lingüísticas adaptadas aos centros educativos, tanto en período escolar como en período vacacional.

ACTIVA IDIOMAS é o departamento especializado en idiomas de Activa, e está formado por profesionais da educación en linguas estranxeiras, pedagogos, nativos expertos en ensinanza-aprendizaxe do seu idioma, persoal experimentado en implantación de programas bilingües e plurilingües e un batallón de filólogos e mestres nativos que son os que executan a ensinanza do idioma.

Contamos coa colaboración e con unha estreita relación con Cambridge ESOL, TRINITY COLLEGE LONDON, entre outras certificadoras, Oxford University, MACMILLAN, así como convenios de colaboración con diferentes universidades españolas e de ámbito internacional.

A misión do departamento de Idiomas é a de contribuír na formación no ámbito das linguas mediante programas educativos pertinentes e de calidade, co fin de que apliquen o seu coñecemento en diferentes campos e favorecer a implantación do bilingüismo e plurilingüismo, acompañando neste proceso ás entidades e centros que así o requiran.