Proporcionamos aos nosos clientes todos os recursos precisos para cubrir calquera servizo de:

  • Monitores e monitoras de comedor.
  • Vixilantes de patio.
  • Monitores de transporte escolar.
  • Celadores.
  • Persoal de apoio.
  • Actividades de mediodía.
  • Ludotecas/Garderías.
  • Servizo de acollida matinal.
  • Actividades para adultos.
  • Cursos para profesorado.