Ampla oferta en actividades que espertan inquietudes, reforzan o currículo, fomentan a creatividade e educan en valores e actitudes.

O departamento de ACTIVA Extraescolares está formado por especialistas na organización de actividades extraescolares, complementarias e para adultos: dispoñemos dunha ampla oferta lúdico-educativa, así como de programas de formación e de reciclaxe para o profesorado.