Logo COMPLEMENTARY HOUR

Seigarren Orduak estatuko ikastetxeetan ezartzeko dugun esperientziaren ondorioz, hezkuntza proposamen berri bat eskaintzen dugu: Complementary Hour delakoa. Jarduera horren ezaugarri nagusia da, kurrikulumeko edukiak irakasteko lagungarri izateaz gain, hizkuntza ikasleek ikasitakoa AICLE metodoaren bitartez sendotzen dituztela: Hizkuntzen eta Edukien Ikasketa Integratua.

Complementary Hour delakoa eguneroko bizipenak ikastetxean bertan ingelesez bizi eta ingelesa baliabide gisa modu ludikoan erabili nahi duten ikasleei dago zuzenduta.

Complementary Hour delakoan, haurrak asteko egun guztietan dibertitzen dira “Storytelling”, “Brilliant Brains: B2” (japoniar abakoa ingelesez), “Art Attack”, “Phonics & Literacy”, “On Stage” edo “Music” jarduerekin. Ingelesa izango da hitz egin, jolas eta dibertitzeko helburuarekin erabiliko den hizkuntza bakarra.

Complementary Hour bitartez, haurrek atzerriko hizkuntza modu naturalagoan ikasi eta barneratuko dute, jarduera bakoitzari dagozkion gaitasunak garatzen dituzten bitartean.

Ordutegia

Ikasleek egunean beste ordu beteko formazioa jasoko dute Ikastetxearekin adostutako ordutegian; astean bost ordu guztira.

Gaiak

Hauek dira garatzeko gehien eskatzen dizkiguten gaiak, hainbat mailatan:

  • Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako 1. zikloan, mugimenduen garapen, garapen sozial-afektibo, sentsorial eta kreatibitatea sustatzen duenarekin lotutako jarduerak lantzea da ohikoena, eta bigarren hizkuntzaren naturalizazioarekin tartekatzea. Hain adin txikietan, horrek bigarren hizkuntza modu erraz eta eraginkorrean ikasteko aukera emango dio ikasleari.
  • Lehen Hezkuntzaren 2. zikloan gehien eskatzen diren jarduerak informatika, irakurketa bultzatzea eta adimena lantzeko beste hainbat teknika dira (irakurritakoaren ulermena, arreta eta memoria…). Ziklo horretatik aurrera, ikasleek Hizkuntzen azterketa ofizialak egin ditzakete, eta beraien ama hizkuntza ez den beste hizkuntza bat baliatuz beste gai batzuk lantzeko aukera izango dute.
  • Lehen Hezkuntzaren 3. zikloan, eskolako ikasgaien ingurukoak dira gehien eskatzen dituztenak: informatika, lan intelektualeko teknikak edo laguntza klaseak, kurrikulumeko edukietan sakontzen eta haiek sendotzen dituztenak. Etapa horretan, ikasleek hizkuntzan gutxieneko ofizialak lortzean aurrera egiten jarraituko dute, eta hizkuntzan zein haren errealitate sozio-kulturalean barneratzen duten gaiak landuko dituzte.