En virtut del que disposa la LOPD, us informem que les vostres dades de caràcter personal es guardaran al fitxer “Solicitud de Información” d’ACTIVA. La finalitat del tractament de les vostres dades és atendre la petició d’informació sobre els nostres béns i serveis, així com enviar-vos informació que us pugui interessar. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podran exercir a través d’ACTIVA, amb adreça a l’Avenida de Portugal número 37, 1ºB, CP 26001 de Logroño, i a través de l’adreça electrònica lopd@activa.org.