ACTIVA es proposa com a finalitat prioritària mantenir i millorar la seva posició en el mercat nacional, procurant aconseguir la satisfacció dels alumnes, les famílies, el professorat, les escoles i les entitats.
Per fer-ho, decideix:

  • Complir amb els requisits reglamentaris i dels clients.
  • Proporcionar els recursos necessaris per millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.
  • Aconseguir la fidelitat dels clients actuals i captar-ne de nous que permetin augmentar la nostra quota de participació en el sector.
  • Potenciar la planificació i la millora contínua dels processos per incrementar la nostra eficiència.
  • Comunicar a tots els empleats i empleades la política i els objectius de qualitat de l’empresa.
  • Respectar el medi ambient i contribuir al progrés de l’entorn social.

El Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) d’ACTIVA està basat en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, que estableix els requisits que ha de complir qualsevol organització per al desenvolupament d’un sistema de gestió de la qualitat. L’SGQ s’aplica a totes les activitats relacionades amb la qualitat del nostre servei i la satisfacció dels nostres clients.

 

SGS-ISO 9001-COLOR