ACTIVA compleix escrupolosament amb totes les mesures higienicosanitàries establertes pel Govern d’Espanya, així com amb les recomanacions determinades per cada Comunitat Autònoma.

 

Amb l’objectiu de tenir una previsió organitzada, degudament estudiada i analitzada, que doni resposta a les diferents situacions que el nou curs ens pugui plantejar, cal elaborar i desenvolupar un Pla de Contingència propi que tingui com a premissa fonamental garantir la seguretat i la salut del personal i de l’alumnat, així com donar continuïtat als diferents serveis oferts als clients amb els màxims estàndards de qualitat i el correcte seguiment de l’alumnat que caracteritzen l’empresa.

Aquest Pla de Contingència  contempla tres escenaris possibles, segons com evolucionin el nombre de contagis en l’àmbit nacional i la necessitat d’implementar un nou confinament total o parcial segons es recomani o s’imposi per part de les autoritats competents. Per a cada un d’aquests escenaris, s’han establert les línies d’actuació que seguirà Activa, duent a terme una classificació clara i específica dels serveis que es desenvoluparan en un estat de normalitat, i establint els objectius principals i les pautes de treball que se seguiran en cada cas des d’un punt de vista no només organitzatiu sinó també pedagògic.