Les dades són recollides per dur a terme les activitats educatives sol·licitades, així com les labors administratives inherents a les mateixes.

Li informem, que amb la signatura del present butlletí, autoritza a l’enviament d’informes i documents relatius a l’evolució de l’alumne, així com a l’enviament de butlletins o altres documents relatius a activitats que puguin afavorir o promoure l’aprenentatge o perfeccionament de les disciplines impartides.

Les dades de l’alumnat seran comunicats al centre educatiu a l’efecte d’organització dels propis cursos i activitats. Fora d’aquests casos, i excepte les excepcions legalment previstes, no se cediran en cap cas a terceres entitats ho dades obtingudes. Les dades seran mantingudes durant el període lectiu del curs i el temps necessari per al compliment d’obligacions legals.

Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, limitació del tractament i la resta reconeguts en la normativa vigent davant ACTIVA (Activitats Formatives. S.L.), Avd. Juan Carlos I, 20 (local) 50009, Zaragoza. info@activa.org