En virtut del que disposa la LOPD, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu passaran a formar part del fitxer “Pedidos Web” d’ACTIVA. La finalitat de recollir les vostres dades és atendre la vostra petició, així com enviar-vos informació que us pugui interessar. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podran exercir a través d’Activa, amb adreça a l’Avenida de Portugal, número 37, 1ºB, CP 26001 de Logroño, i a través de l’adreça electrònica lopd@activa.org.