En virtut del que disposa la LOPD, us informem que les vostres dades de caràcter personal es guardaran al fitxer candidatos, titularitat d’ACTIVA, amb la finalitat de gestionar els processos de selecció patrocinats per l’empresa. L’afectat dóna el seu consentiment perquè ACTIVA tracti les dades de caràcter personal relatives a salut que aquest faciliti a la Responsable del Fitxer. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podran exercir a l’adreça següent: Avenida de Portugal número 37, 1ºB, 26001 de Logroño. La Responsable del Fitxer es reserva el dret de conservar les dades de caràcter personal contingudes en aquest fitxer durant el temps oportú d’acord amb la seva finalitat, així com el dret de facilitar la seva candidatura a terceres entitats que estiguin interessades a contractar algú del seu perfil.