Amb l’arribada de la jornada contínua als mesos de juny i setembre oferim activitats per les tardes d’aquests períodes. El programa de TARDES ACTIVES abasta aquesta franja horària amb una sèrie d’activitats ludicoeducatives que permeten que els alumnes no surtin del seu entorn escolar i es diverteixin i completin la seva formació.
Les TARDES ACTIVES estan dirigides a l’alumnat d’Educació Infantil i Primària.
Desenvolupem aquestes activitats amb professionals de l’Educació, el Temps Lliure i l’Esport que s’ocupen de la formació i la diversió dels nens i nenes.

En quin horari es duen a terme i com es distribueixen els grups?

Les TARDES ACTIVES de juny i setembre tenen lloc de dilluns a divendres i la distribució dels alumnes es fa en funció de l’edat dels participants.
Horari adaptat a les necessitats de cada Centre i programació adequada a les edats dels alumnes.

Quin tipus d’activitats es realitzen?

Les activitats que es duen a terme a les TARDES ACTIVES van des d’un temps d’estudi per als més grans fins a la immersió en un fantàstic món d’animació i entreteniment mitjançant tallers de manualitats i plàstica, teatre i rondallaires, jocs cooperatius, danses, esports, cançons i gimcanes.

A l’hora de confeccionar l’oferta d’activitats s’acorden conjuntament amb l’equip directiu i/o pedagògic perquè s’ajustin el màxim possible a les necessitats del Centre.