Preparem l’alumnat per a l’obtenció de titulacions oficials amb reconeixement internacional:
idiomas_bandera_inglesa20x20 Anglès: Trinity College London i Cambridge English
idiomas_bandera_alemana20x20 AlemanyGoethe Institut
idiomas_bandera_francesa20x20 Francès: Exàmens DELF i DALF

idiomas_logo_trinity_185X53px     PreparationCentreLogo_RGB_72dpi   idiomas_Logo_DELF-DALF     idiomas_logo Goethe_solo texto

Anglès

Trinity College London

El certificat d’anglès del Trinity College London, del qual ACTIVA és centre examinador oficial, és un sistema progressiu d’exàmens de caràcter oral, reconegut a escala internacional, per avaluar les habilitats lingüístiques i els coneixements d’anglès.
A ACTIVA presentem als nostres alumnes als exàmens de Trinity College London perquè això ens permet que l’ensenyament de l’anglès tingui un enfocament més pràctic i aprenguin a sortir-se’n en contextos reals.

A qui està dirigit?

A tots els alumnes a partir de 7 anys (2n d’Educació Primària).

Com són els exàmens?

L’examen està basat en una entrevista personal amb un examinador natiu de parla anglesa, entrenat i qualificat, que proporciona el Trinity College London.

Quants graus hi ha?

Hi ha dotze graus distribuïts en quatre etapes: Inicial, Elemental, Intermèdia i Avançada.

Quan i on es realitzen els exàmens?

ACTIVA, com a centre examinador oficial del Trinity College London, busca les dates que s’adaptin millor a cada centre, normalment a finals de maig o a principis de juny. Els exàmens tenen lloc al mateix centre si hi ha un nombre suficient d’inscripcions. Si no, els exàmens es realitzen en un altre Centre de la mateixa ciutat.

Quins avantatges té?

  • Preparació dels alumnes en grups homogenis, triats segons el nivell de coneixements.
  • Els horaris de les classes s’adapten als interessos dels alumnes.
  • Enfocament eminentment comunicatiu.
  • Sessions de caràcter dinàmic i participatiu.

La successiva obtenció dels certificats que acrediten la superació dels diferents graus i, per tant, el nivell de coneixements adquirit, motiva els alumnes i els estimula a estudiar l’idioma.

 

 

Cambridge English

És un sistema d’exàmens, expedits per la Universitat de Cambridge, que avalua el coneixement d’anglès de persones no natives (ESOL, English for Speakers of Other Languages). Aquests exàmens segueixen les directrius del Marc Comú Europeu de Referència del Consell d’Europa, la qual cosa garanteix l’estandardització internacional i objectiva dels nivells d’ensenyament, així com de l’avaluació dels resultats. A ACTIVA preparem els alumnes en les quatre destreses de l’anglès com a segona llengua amb l’objectiu de superar aquests exàmens i obtenir titulacions que validin els coneixements a nivell internacional.

A qui està dirigit?

A tots els alumnes a partir de 7 anys (2n d’Educació Primària).

Com són els exàmens?

Els exàmens avaluen el domini dels alumnes en les quatre destreses bàsiques en l’aprenentatge de l’anglès: comprensió lectora, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

Quan i on es realitzen els exàmens?

Les proves es fan en les dates i instal·lacions establertes per Cambridge, tot i que hi ha la possibilitat de fer-les al Col·legi sempre que hi hagi un nombre suficient d’alumnes.

Quins nivells hi ha?

Per als alumnes d’entre 7 i 12 anys, Cambridge ofereix els exàmens YLE (Young Learners English). Aquestes proves, adaptades a les necessitats dels nens, consten de tres nivells: Starters, Movers, Flyers.
Per als alumnes a partir de 12 anys, els nivells bàsics de Cambridge ESOL són els següents: Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE).

Quins avantatges té?

  • Els alumnes no han de sortir de l’escola per preparar-se.
  • Els grups de treball són reduïts i homogenis.
  • Seguiment personalitzat dels alumnes per especialistes en anglès.
  • Els exàmens de Cambridge ESOL estan reconeguts per una gran quantitat d’institucions educatives.
  • El tribunal examinador amb més prestigi certifica el nivell d’anglès.