La realitat és plural i no hi ha dos centres iguals. Per això, i tot i que el pla PIPE –Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu– sigui flexible i adaptable, hem creat amb les mateixes garanties el PLEI: Plurilingüisme Educatiu Integral.

El PLEI inclou una xarxa de centres adscrits a plans de plurilingüisme amb un nivell de personalització absolut i que pretén atendre a centres immersos en realitats educatives particulars.

El PLEI és un programa flexible i gratuït per potenciar, millorar i estandarditzar l’ensenyament d’idiomes en diferents camps educatius de manera global, compatible i amb resultats avalats i/o certificats per entitats de prestigi mundial.