bandera_inglesa120x50 bandera_alemana120x50 bandera_francesa120x50

 

Després de la firma de la Declaració de Bolonya, la Unió Europea s’ha plantejat, entre altres iniciatives, prioritzar el coneixement de les llengües estrangeres dins dels plans d’estudi, establint com a objectiu necessari el fet d’aprendre dos idiomes més a banda de la llengua materna a partir del 2010.
A través dels nostres programes de suport a la implantació del multilingüisme, promovem l’aprenentatge de segones llengües des que els nens són ben petits, fet que contribueix a incrementar els nivells de competència comunicativa dels alumnes i garanteix que un percentatge elevat pugui acreditar estratègies de comunicació efectives i competitives dins del nou espai europeu que es planteja.
Quan les conclusions de l’acord comencin a fer-se efectives, el grau de coneixement de segones llengües serà indispensable per cursar estudis universitaris i només l’acreditació d’un nivell mitjà acceptable determinarà la participació de l’alumne en programes de mobilitat, beques i projectes europeus.
Des d’Activa treballem en col·laboració amb el Centre perquè els alumnes assoleixin, al final de l’etapa escolar, el nivell B2 (Usuari Independent) del Marc Comú de Referència Europeu, gràcies a programes complets que inclouen:

  • Classes preparatòries d’exàmens oficials per a parlants d’altres llengües.
  • Activitats complementàries, culturals i lingüístiques que reforcin l’adquisició de la segona llengua.
  • Programes a l’estranger.
  • Assessorament pedagògic per a alumnes i professors.
  • Professorat bilingüe i natiu, compromès i implicat.