La Multiactivitat és una proposta d’Activa en què la flexibilitat és una prioritat a l’hora de dissenyar les activitats formatives.

Per a tots aquells alumnes que busquin una activitat lúdica i educativa que no impliqui una hora extra de formació cada dia de la setmana, Activa proposa una alternativa adaptable a les circumstàncies de les famílies, les quals podran triar el nombre d’hores setmanals que més els convingui.

A més, quan es dissenyin les activitats, Activa triarà, juntament amb el centre escolar, no només les matèries que s’impartiran, sinó també la llengua en què es farà.

Matèries:

De la mateixa manera que a la Complementary Hour, les matèries més demanades, tenint en compte els diferents nivells, són les següents:

  • Educació Infantil i 1r Cicle de Primària és comú fer activitats vinculades al desenvolupament motor, socioafectiu, sensorial i potenciador de la creativitat, les quals es poden combinar amb la naturalització d’un segon idioma.
  • 2n Cicle de Primària, les activitats més sol·licitades són la informàtica, l’animació a la lectura i altres tècniques de treball intel·lectual (lectura comprensiva, atenció i memòria, etc.)
  • 3r Cicle de Primària, les més demanades són les matèries relacionades amb les escolars: informàtica, tècniques de treball intel·lectual o classes de reforç que intensifiquen els continguts curriculars.