Les immersions lingüístiques són un dels mètodes més eficaços d’aprofundir en un idioma, ja que mentre es duen a terme sorgeixen tota mena de situacions quotidianes que s’han de resoldre exclusivament en la llengua estrangera.

Una immersió lingüística ens permet consolidar i utilitzar totes les nostres capacitats lingüístiques, tant les conscients com les inconscients. És una de les eines més potents de què disposem per millorar la nostra confiança i superar la por i la vergonya a parlar en una llengua estrangera, per aprendre nous registres i, en definitiva, per aconseguir fer servir la llengua de manera natural en tota classe de situacions.

Activa ofereix aquest servei de manera totalment flexible i adaptada a les necessitats de cada grup particular:

  • En funció de l’edat i del nivell de competència lingüística.
  • Amb diverses temàtiques que poden proposar tant el grup com Activa.
  • A l’època de l’any i amb la durada que decideixin els participants.

A més, Activa triarà els emplaçaments més idonis en base a diversos factors com el preu, la distància, la durada, les característiques del lloc i la temàtica de la immersió, sense deixar mai de banda les preferències del grup participant.

A qui va dirigit?

  • Alumnes de 3r cicle d’Educació Primària, ESO i Batxillerat.
  • Adults.
  • Professorat del centre.

Els nostres professionals

  • Professors/Comunicadors: especialistes en la llengua corresponent i en educació. Natius/Bilingües amb experiència en l’ensenyament i l’animació.
  • Caps d’estudi i coordinadors d’idiomes: responsables de què cada projecte funcioni a la perfecció.