Davant dels canvis tan importants que ha experimentat la didàctica dels idiomes per l’evolució de les noves tecnologies i els avanços en psicolingüística i lingüística aplicada, el professorat requereix formació continuada.
Per donar resposta a les necessitats formatives que sorgeixen amb la implantació i desenvolupament de les seccions bilingües, oferim cursos de caràcter lingüístic i metodològic.
Els cursos lingüístics tenen l’objectiu de desenvolupar, millorar i/o perfeccionar les competències comunicatives dels professors. Estan dirigides tant a professors d’idiomes com a professors d’altres matèries i poden enfocar-se a la preparació de Titulacions Oficials o veure’s com tallers comunicatius.
Exemples:

  • Un grup de professors d’anglès que realitza un curs de nivell avançat orientat a la preparació del CAE (Cambridge University) o de l’ISE III (Trinity College London).
  • Un grup de professors d’altres matèries amb un nivell bàsic d’anglès que vol desenvolupar les competències comunicatives en llengua anglesa: taller comunicatiu.

També tenim cursos d’immersió lingüística aprovats per les beques Comenius.
Diverses institucions col·laboren amb ACTIVA i aquesta és Centre Examinador Oficial a l’hora de validar els coneixements apresos en els diferents idiomes. Totes elles ofereixen titulacions que es regeixen pels paràmetres del MCERL (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües).

idiomas_cuadrante_MCER_Trinity_Cambridge