Oferim solucions lingüístiques adaptades als centres educatius, tant en període escolar com en períodes de vacances.


ACTIVA IDIOMES és el departament especialitzat en idiomes d’Activa. El formen professionals de l’educació en llengües estrangeres, pedagogs, natius experts en l’ensenyament i l’aprenentatge del seu idioma, personal experimentat en la implantació de programes bilingües i plurilingües i una colla de filòlegs i professors natius que són els qui es dediquen a ensenyar l’idioma.
Tenim una relació estreta i col·laborem amb Cambridge ESOL, TRINITY COLLEGE LONDON, entre altres certificadores, Oxford University, MACMILLAN, així com convenis de col·laboració amb diverses universitats espanyoles i internacionals.

La missió del departament d’Idiomes és contribuir a la formació en l’àmbit de les llengües a través de programes educatius pertinents i de qualitat, amb l’objectiu d’aplicar els coneixements adquirits a diversos camps i afavorir la implantació del bilingüisme i el plurilingüisme, tot acompanyant en aquest procés a les entitats i centres que ho requereixin.