Som pioners en el desenvolupament de l’Hora Extra o Sisena Hora, la qual suposa un complement formatiu de la activitat docent del Centre. Ens integrem plenament en el seu projecte educatiu per donar-li continuïtat i afavorir el progrés acadèmic de l’alumnat bo i millorant la seva preparació de cara al futur.

Continguts

Els continguts estan expressament relacionats amb els objectius i continguts curriculars: a part de la independència funcional que n’optimitza la consecució, serveixen de complement, reforç i millora de competències i habilitats.

Horaris

Els alumnes reben cada dia una hora més de formació en l’horari acordat amb el Centre, sumant un total de cinc hores setmanals.

Matèries

Les matèries més demanades, considerant els diferents nivells, són les següents:

  • Per a Educació Infantil i 1r Cicle de Primària, és habitual treballar activitats vinculades al desenvolupament motor, socioafectiu, sensorial i potenciador de la creativitat, afavorint experiències dirigides a estimular la capacitat intel·lectual i el desenvolupament personal íntegre.
  • Per a 2n Cicle de Primària, els idiomes, la informàtica, l’animació a la lectura i altres tècniques de treball intel·lectual (lectura comprensiva, atenció i memòria…).
  • Per a 3r Cicle de Primària, les més demanades són matèries relacionades amb les escolars: la informàtica, les tècniques de treball intel·lectual o les classes de reforç que intensifiquen els continguts curriculars.