logoCPClic&Play és un mètode exclusiu de formació en informàtica, especialment desenvolupat per a nens i nenes d’Educació Primària: permet familiaritzar els alumnes amb les noves tecnologies i els capacita per usar-les de manera constructiva dins del seu entorn familiar i escolar.
És un programa flexible, adaptat per edats, amb objectius pedagògics adequats per a cada nivell que es pot impartir com a assignatura complementària o bé com a activitat extraescolar.
Clic&Play resol amb garanties l’ensenyament de la informàtica en aquells Centres que volen adaptar la seva oferta formativa a les necessitats de la societat de la informació.

Metodologia

Clic&Play posa les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’abast dels alumnes d’Educació Primària, amb una metodologia adaptada a les seves necessitats formatives i un nivell de desenvolupament psicoevolutiu.

Metodologia pràctica

S’introdueixen els conceptes teòrics quan són necessaris per dur a terme les activitats, que sempre són divertides i motivadores.

Programació flexible

Fàcilment adaptable als diferents ritmes d’aprenentatge.

Activitats lúdiques i participants

Perquè els alumnes aprenguin i es diverteixin al mateix temps.

Material per a l’alumne

 

CPmaterialALUMNOS

 

Llibre

El llibre de l’alumne inclou:

 • Il·lustracions, fotos i esquemes que faran que aprendre informàtica resulti cent per cent intuïtiu.
 • Captures de pantalla del CD-ROM.
 • Exercicis, activitats i pràctiques.

CD-ROM

El CD-ROM inclòs amb el llibre de l’alumne n’és el complement ideal, ja que conté els elements necessaris per realitzar les activitats i pràctiques del curs.
Activitats multimèdia. Els més petits trobaran senzilles activitats multimèdia dissenyades per facilitar l’assimilació dels conceptes informàtics més abstractes i familiaritzar els alumnes amb el maneig del teclat.
Arxius i recursos. El CD conté arxius i recursos multimèdia que els alumnes poden incorporar als seus treballs.
Exemples i exercicis. Els alumnes trobaran al CD-ROM tots els arxius, documents, models i plantilles necessaris per realitzar les activitats: exercicis de dibuix, activitats de lectoescritura, edició i formatació de text, presentacions multimèdia…

Directori a Internet

Per fer les activitats relacionades amb Internet i el correu electrònic s’ha elaborat un directori d’Internet amb pàgines web d’interès educatiu.

Material per al professor

CPmaterialPROFES

Guia didàctica

La guia didàctica és l’eina que orienta i guia el professor i inclou:

 • Orientacions metodològiques.
 • Programació anual.
 • Plans de lliçons.
 • Activitats opcionals.
 • Unitats centrades en una àrea tecnològica.

Unitats didàctiques. Els continguts s’agrupen en unitats didàctiques centrades en una àrea tecnològica determinada i es detallen els continguts, objectius i activitats a realitzar a cada unitat.
Sessions. En una doble pàgina es detallen els continguts i activitats que s’han de desenvolupar a cada sessió i es proposen activitats alternatives. D’aquesta manera, la programació és prou oberta i flexible per adaptar-la als diferents ritmes d’aprenentatge individual.
Pràctiques. Al final de cada unitat didàctica es proposen diverses activitats en què es repassen i es posen en pràctica els continguts de la unitat.

CD-ROM

El CD-ROM del professor reprodueix íntegrament els continguts del CD-ROM de l’alumne i, a més, inclou una selecció de programes i materials de suport necessaris per realitzar les diferents activitats proposades a les diverses àrees tecnològiques:

 • Programes de dibuixar i acolorir per als més petits.
 • Programes de dibuix i edició d’imatge.
 • Editors de so i reproductors MIDI.
 • Programes de mecanografia i jocs d’escriptura.
 • Jocs educatius per treballar la memòria i el maneig del ratolí.
 • Utilitats.

Objectius generals

 • Familiaritzar els alumnes amb l’ús constructiu de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
 • Capacitar els alumnes per fer servir les opcions bàsiques de les aplicacions informàtiques més comuns (maneig de l’ordinador i del sistema operatiu, disseny i gràfics, processador de textos, presentacions multimèdia, Internet…).

Objectius i continguts adaptat per nivells

Els objectius i continguts s’han triat a cada nivell tenint en compte les característiques del grup d’edat corresponent:

materiales_CP_NIVELESClic&Play 1 i 2 materiales_CP_NIVELES2Clic&Play 3 i 4   materiales_CP_NIVELES3Clic&Play 5 i 6

 

>> Consulteu el preu i feu una comanda <<