materiales_logoC&Penglish_RGBClick&Play English és un mètode exclusiu de formació en informàtica íntegrament en anglès que està especialment desenvolupat per a alumnes d’Educació Primària.
Click&Play English permet familiaritzar els alumnes amb les noves tecnologies i, com que està completament en anglès, també els ajuda a aprendre al mateix temps aquesta imprescindible llengua de forma fàcil i amena, i sempre dins del seu entorn familiar i escolar.
Es tracta d’un programa flexible, adaptat per edats, amb objectius pedagògics adequats per a cada nivell i que es pot impartir com a assignatura complementària o com a activitat extraescolar.

Metodologia

Click&Play English posa les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’abast dels alumnes d’Educació Primària, amb una metodologia adaptada a les seves necessitats formatives i un nivell de desenvolupament psicoevolutiu. L’idioma anglès en què s’imparteixen les classes no és simplement un extra, sinó l’entorn on tot té lloc, cosa que permet aprendre aquesta llengua de manera inconscient i sense esforç.

Metodologia pràctica

Basats en activitats divertides i motivadores, els conceptes teòrics es van introduint conforme es van fent necessaris per realitzar les activitats. Es fan servir jocs, pàgines web i contes propis de la cultura anglosaxona, fet que permet a l’alumne familiaritzar-se amb els costums dels països on l’anglès és llengua oficial.

Programació flexible

Fàcilment adaptable als diferents ritmes d’aprenentatge, així com al nivell d’anglès dels alumnes.

Activitats lúdiques i participants

Perquè els alumnes aprenguin informàtica i anglès i es diverteixin al mateix temps.

Material per a l’alumne

Els materials de l’alumne, que inclouen un llibre i un CD-ROM, estan íntegrament en anglès.

Llibre

El llibre de l’alumne inclou:

 • Il·lustracions, fotos i esquemes que faran que aprendre informàtica i assimilar l’anglès resulti cent per cent intuïtiu.
 • Captures de pantalla del CD-ROM, d’un sistema operatiu en anglès i de pàgines web anglosaxones.
 • Exercicis, activitats i pràctiques.

CD-ROM

El CD-ROM inclòs amb el llibre de l’alumne n’és el complement ideal, ja que conté els elements necessaris per realitzar les activitats i pràctiques del curs. Tant el material com els programes per descarregar que inclou estan en anglès.
Activitats multimèdia. Els més petits trobaran senzilles activitats multimèdia en anglès dissenyades per facilitar l’assimilació dels conceptes informàtics més abstractes i familiaritzar els alumnes amb el maneig del teclat.
Arxius i recursos. El CD conté arxius i recursos multimèdia en anglès que els alumnes poden incorporar als seus treballs.
Exemples i exercicis. Els alumnes trobaran al CD-ROM tots els arxius, documents, models i plantilles necessaris per realitzar les activitats: exercicis de dibuix, activitats de lectoescritura, edició i formatació de text, presentacions multimèdia… Tots els materials estan íntegrament en anglès.

Directori a Internet

Per fer les activitats relacionades amb Internet i el correu electrònic s’ha elaborat un directori d’Internet amb pàgines web dels diversos països de parla anglesa –Estats Units, Anglaterra, Austràlia…– i d’interès educatiu.

Material per al professor

Els materials del professor, que inclouen una guia didàctica i un CD-ROM, estan íntegrament en anglès, de manera que les classes puguin ser impartides per professorat natiu.

Guia didàctica

La guia didàctica és l’eina que orienta i guia el professor i inclou:

 • Orientacions metodològiques.
 • Programació anual.
 • Plans de lliçons.
 • Activitats opcionals.
 • Unitats centrades en una àrea tecnològica.

Unitats didàctiques. Els continguts s’agrupen en unitats didàctiques centrades en una àrea tecnològica determinada i es detallen els continguts, objectius i activitats a realitzar a cada unitat.

Sessions. En una doble pàgina es detallen els continguts i activitats que s’han de desenvolupar a cada sessió i es proposen activitats alternatives. D’aquesta manera, la programació és prou oberta i flexible per adaptar-la als diferents ritmes d’aprenentatge individual.

Pràctiques. Al final de cada unitat didàctica es proposen diverses activitats en què es repassen i es posen en pràctica els continguts de la unitat.

CD-ROM

El CD-ROM del professor reprodueix íntegrament els continguts del CD-ROM de l’alumne.

Objectius generals

 • Familiaritzar els alumnes amb l’ús constructiu de les noves tecnologies.
 • Capacitar els alumnes per fer servir les opcions bàsiques de les aplicacions informàtiques més comuns (maneig de l’ordinador i del sistema operatiu, disseny i gràfics, processador de textos, presentacions multimèdia, Internet…).
 • Aconseguir que els alumnes parlin i entenguin l’anglès amb naturalitat i sense esforç.

Objectius i continguts adaptats per nivells

Els objectius i continguts s’han triat a cada nivell tenint en compte les característiques del grup d’edat corresponent:

materiales_CPenglishNIVELES_1
Click&Play English 1 i 2
materiales_CPenglishNIVELES_1
Click&Play English 3 i 4
materiales_CPenglishNIVELES_1
Click&Play English 5 i 6

 

>> Consulteu el preu i feu una comanda <<