En vacacións é tempo de divertirse! Preparamos programas vacacionais lúdico-educativos que afianzan os progresos e desenvolven novas habilidades.

Os programas que se deseñan desde ACTIVA Vacacións contribúen a ampliar a oferta horaria e de actividades dos centros educativos en períodos vacacionais, adaptándoos así ás necesidades familiares actuais, ao mesmo tempo que favorecen a aprendizaxe e desenvolvemento emocional dos nosos alumnos e alumnas.

Ofrecemos solucións para conciliar a vida laboral das familias co calendario escolar dos seus fillos e fillas.

  • logo_seccion_Ludoteca
  • logo_seccion_Tardes
  • logo_seccion_Campamentos
  • logo_seccion_CampamentosINGLES
  • CARTEL ACTIVA - RESUMEN EUROPEAN