Els criteris i regles que segueix ACTIVA respecte a la utilització de les dades que faciliteu com a sol·licitant d’informació sempre seran conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El tractament concret de les dades de caràcter personal que es faci en relació amb els serveis sol·licitats per l’afectat es descriurà a cada apartat corresponent d’aquesta pàgina web.
ACTIVA és una entitat que té la seva adreça d’accés a la Protecció de Dades a l’Avenida de Portugal número 37, 1ºB, 26001 de Logroño, on podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant personalment mitjançant l’enviament d’una carta a ACTIVA a l’adreça indicada i indicant com a assumpte: “Protección de Datos”. També us podeu posar en contacte per exercir els vostres drets en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits amb el Responsable del Fitxer contactant-lo a l’adreça electrònica lopd@activa.org. D’altra banda, cal indicar que no tindrà lloc la cessió de les dades de caràcter personal dels afectats per aquest fitxer, excepte en aquells casos en què ho imposi la normativa aplicable o en què sigui necessària per al manteniment i compliment de la relació entre ACTIVA i els afectats pel tractament de les seves dades de caràcter personal. També us informem que hem adoptat les mesures de seguretat per als fitxers que exigeix la llei.