El curs escolar 2020-2021 representa per a tots un gran repte, tenint en compte la incertesa que encara envolta la situació a poques setmanes abans del seu inici. La crisi que ha generat la pandèmia causada pel coronavirus SARS – Cov-2 (Covid-19) ha posat en estat d’alerta al conjunt de la societat, afectant els seus costums, rutines i formes específiques de funcionar en tots els àmbits, tant a escala social com econòmica i professional.

Arran d’aquesta indecisió i amb l’objectiu de tenir una previsió organitzada, degudament estudiada i analitzada, que doni resposta a les diferents situacions que el nou curs ens pugui plantejar, cal elaborar i desenvolupar un Pla de Contingència propi que tingui com a premissa fonamental garantir la seguretat i la salut del personal i de l’alumnat, així com donar continuïtat als diferents serveis oferts als clients amb els màxims estàndards de qualitat i el correcte seguiment de l’alumnat que caracteritzen l’empresa.

Aquest Pla de Contingència   contempla tres escenaris possibles, segons com evolucionin el nombre de contagis en l’àmbit nacional i la necessitat d’implementar un nou confinament total o parcial segons es recomani o s’imposi per part de les autoritats competents. Per a cada un d’aquests escenaris, s’han establert les línies d’actuació que seguirà Activa, duent a terme una classificació clara i específica dels serveis que es desenvoluparan en un estat de normalitat, i establint els objectius principals i les pautes de treball que se seguiran en cada cas des d’un punt de vista no només organitzatiu sinó també pedagògic.

Plan_contingencia